Loading...
Over HR2020 2017-11-24T23:03:07+00:00
Wij maken de toekomst

Visie

“Het bieden van een context voor het mobiliseren van sociale innovatie, binnen de zorg, buiten de bestaande systemen, met als doel het verhogen van het adaptief vermogen van mens en organisatie.”

Van de inzet van nieuwe technologieën, tot de implementatie van andere processen; in álle gevallen speelt de mens een cruciale rol! HR2020 helpt organisaties en de mensen die daarbinnen werken ontdekken welke nieuwe vaardigheden voor mens én organisatie van belang zijn.

Drijfveren

HR2020 ziet dat in onze een samenleving, en binnen de zorgsector in het bijzonder, veranderen, vernieuwen en ontwikkelen factoren zijn die permanente aandacht vragen, van zowel mens als organisatie. Deze omstandigheden doen een voortdurend beroep op de verander-, vernieuwing- en ontwikkelkracht van zowel mens als organisatie. Onze drijfveren zijn dan ook de drijfveren van de zorg:

  • De zorgcliënt stellen we onder alle omstandigheden centraal
  • Elke zorgprofessional werkt gedreven vanuit een persoonlijke passie
  • We werken samen aan betere en zinniger zorg
  • Elke zorgprofessional blijft zich ontwikkelen.
Drijfveren van HR2020
Kernwaarden van HR2020

Kernwaarden

HR2020 stelt de mens centraal in al haar activiteiten. De volgende waarden staan centraal:

Beweging, Verbinding, Vertrouwen, Inspiratie, Uitnodigen, Persoonlijk, Heelheid, Passie

(Kom in beweging, maak verbinding, benadering vanuit vertrouwen, weet je geïnspireerd, weet je uitgenodigd, vanuit een persoonlijke benadering waarin jij centraal staat,
(Heelheid, Passie))

Wie zijn wij?

De ‘Vereniging HR2020 Beweging’ is in 2015 opgericht door een aantal HR professionals werkzaam in de Nederlandse zorgsector. HR2020 richt zich op de professionals in de zorg (in zijn algemeen), en de HR professionals in de zorg (in het bijzonder).

HR2020 helpt HR- en zorgprofessionals om nieuwe manieren te ontwikkelen van mensgericht organiseren.

Om deze doelstelling te helpen realiseren ontvangt HR2020 sinds eind 2015 een subsidiebijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de zgn. ‘Kaderregeling’). HR2020 kan met behulp van deze bijdragen initiatieven ondersteunen binnen de zorgsector. In elk van deze initiatieven staat de mens centraal.

Wie zijn wij?
Anders kijken, anders denken, anders doen

Aanpak

“Anders kijken, Anders denken, Anders doen!” Of je nu deelneemt aan een seminar of een masterclass of aan een expeditie; HR2020 leert je op een andere manier te kijken naar je organisatie, de vraagstukken daarbinnen en de mensen die met die vraagstukken aan de slag gaan.

Elke organisatie is anders, kent haar eigen dynamiek en haar eigen specifieke uitdagingen. HR2020 helpt jou en je organisatie vanuit verschillende perspectieven jullie vraagstuk te doorgronden om vervolgens in gezamenlijkheid te komen tot handvatten en jullie eigen aanpak hoe het vraagstuk op te lossen.

HR is van iedereen!

De zorgsector wordt doorlopend geconfronteerd met tal van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Het belang van het behoud van de goede mensen en het werven van nieuwe gemotiveerde medewerkers is inmiddels het belangrijkste aandachtsgebied van elke HR professional. Bovendien verlangen de diverse ontwikkelingen een andere invulling van de HR functie. Daarnaast is het voor de huidige medewerkers van zorginstellingen eveneens van belang over hun eigen toekomst na te denken en pro-actief hun toekomstige mogelijkheden te verkennen/te ontwikkelen. HR2020 stelt daarom dat de HR functie zich ontwikkelt tot een functie die er voor iedereen is, en ván iedereen is…

HR is van iedereen!