Privacy Statement 2018-03-23T11:47:28+00:00

Privacystatement

Vereniging HR2020 Beweging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vereniging HR2020 Beweging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vereniging HR2020 Beweging verstrekt. Vereniging HR2020 Beweging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens werk
  • Telefoonnummer vast en mobiel
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom Vereniging HR2020 Beweging gegevens nodig heeft

Vereniging HR2020 Beweging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vereniging HR2020 Beweging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Vereniging HR2020 beweging gegevens bewaart

Vereniging HR2020 Beweging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Vereniging HR2020 Beweging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vereniging HR2020 Beweging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vereniging HR2020 Beweging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Vereniging HR2020 Beweging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vereniging HR2020 Beweging bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vereniging HR2020 Beweging te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vereniging HR2020 Beweging heeft hier geen invloed op.

Vereniging HR2020 Beweging heeft Google geen toestemming gegeven om via Vereniging HR2020 Beweging verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hr2020.nl. Vereniging HR2020 Beweging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vereniging HR2020 Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vereniging HR2020 Beweging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging HR2020 Beweging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vereniging HR2020 Beweging op via info@hr2020.nl.

https://hr2020.nl is een website van Vereniging HR2020 Beweging.

Vereniging HR2020 Beweging is als volgt te bereiken:

Postadres: Mozartlaan 25R, 1217 CM, Hilversum.

Vestigingsadres: Mozartlaan 25R, 1217 CM, Hilversum.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62205242

Telefoon: 085 – 13 00 059

E-mailadres: info@hr2020.nl