Vitaliteit 2017-11-24T22:43:32+00:00

VITALE MENSEN MAKEN VITALE ORGANISATIES

Onze kerncompetentie? Vitaliteit!

De wereld waarin wij leven wordt steeds dynamischer. Het tempo waarin veranderingen van invloed zijn op zorginstellingen vraagt van mens en organisatie de energie om hier het hoofd in te bieden én kansen te benutten, immers een goede balans tussen professionele performance en vitaliteit draagt bij aan de continuïteit van elke gezonde organisatie.

Waarom is vitaliteit van belang voor mens én organisatie?  Welke noodzaak is hiertoe? Wat is hierin de bijdrage van HR? Wat is hierin de bijdrage van de medewerker en hoe draagt vitaliteit bij aan de strategische doelen van de organisatie? Deze vragen vormen de basis van het Thema Vitaliteit en worden in diverse werk- en interactievormen uitgewerkt.

Wij helpen je graag het vraagstuk voor jou en je organisatie te onderzoeken en  je te laten ervaren welke vragen dit oproept, wat de (positieve) effecten zijn van het ontwikkelen van vitaliteit en welke interventies je daarvoor succesvol kunt inzetten. Hiervoor bestaan verschillende werkvormen.

INSPIRATIEPLEIN

Wat betekent Vitaliteit voor jouw organisatie? Kom met je collega’s tot inzicht tijdens een Inspiratieplein!

MEER INFORMATIE

EXPEDITIE

Hoe bouw je een vitale organisatie waarin vitale mensen het verschil maken?
Ga mee op expeditie!

MEER INFORMATIE

Vitaliteit; over wie hebben we het dan?

…over jouw organisatie: 

Zorginstellingen zijn mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vitaliteit als kernkwaliteit van een toekomstbestendige organisatie. Onderschatten van vitaliteit ontneemt medewerkers de kans/noodzaak om antwoorden te vinden op de existentiële vragen waarmee ze worden geconfronteerd.

HR 2020 helpt  (HR) professionals in de zorg om de medewerkers te stimuleren écht in beweging te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun mentale en fysieke fitheid, hun vitaliteit, veerkracht en employability.

…en over jouzelf: 

Wij zien het daarnaast als onze opdracht om de (HR) professional zelf in staat te stellen om het goede voorbeeld te geven. Dit doen we door bewustzijn te ontwikkelen ten aanzien van persoonlijke patronen en stijlen. Vervolgens bieden wij inzicht in de mogelijkheden die er zijn om eigen patronen aan te passen of te doorbreken.

Inspiratiemiddag What’s in it for me?

maart 2nd, 2018|0 Comments

Ontdek de waarde van een inspiratiemiddag mensgericht organiseren en schrijf je in! We hopen je graag te ontmoeten en jouw ideeën te horen over mensgericht organiseren.

  • Mensgericht organiseren betekent Mensen Voorop!

Inspiratiemiddag Mensgericht Organiseren

december 24th, 2017|0 Comments

Inspiratiemiddag Mensgericht Organiseren Wat komt erbij kijken om op een mensgerichte manier te organiseren, waarin je de menselijke maat en het menselijk belang tot de rode draad ontwikkelt van het dagelijks handelen [...]

Onderdak gezocht (5x) voor themamiddag

december 6th, 2017|0 Comments

Onderdak gezocht (5x)! Wie wil gastheer of gastvrouw zijn bij een themamiddag Mensgericht Organiseren? Ik meld me aan! Vanaf januari 2018 willen wij graag in [...]

  • Jouw keuzes

Ondernemerschap als persoonlijke expeditie

november 16th, 2017|0 Comments

Ondernemen als een expeditie; luister naar jezelf en volg je passie! Ondernemerschap biedt je kansen om je authenticiteit, autonomie en eigen ontwikkeling verder gestalte te geven. Carla van den Broek ervaarde dat [...]