Succesvol met strategisch samenwerken én leren

Presteren door te leren: steeds meer organisaties zien het belang van investeren in medewerkers om daarmee beter én zichtbaar te presteren. Door deze gewijzigde mindset veranderen de rollen van HR, leidinggevenden en medewerkers flink. En dat niet alleen nu, maar juist ook voor in de toekomst. De snelheid waarmee medewerkers kennis kunnen toepassen op marktvragen én beschikken over lerend vermogen, bieden organisaties een strategisch concurrentievoordeel. Maar om hier klaar voor te zijn, is het nodig om zorgopleidingen inhoudelijk nu al beter te laten aansluiten op de markt. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en diverse ROC’s. Dankzij de gezamenlijk gevolgde leergangen van de HR2020-beweging, kregen alle partijen een heldere visie op strategisch leren binnen diverse landschappen.

Alleen inhoudelijk kennis over bijvoorbeeld ziektebeelden en bijbehorende zorg, is binnen de zorgsector allang niet meer voldoende. De ontwikkelingen gaan zodanig snel, dat volgens veel onderwijsinstellingen de klassieke methode van klassikaal leren vaak tekort schiet. Afgestudeerden kunnen de ontwikkelingen lang niet altijd goed bijbenen. Zelf bijblijven en continu gericht zijn op leren en ontwikkelen, is het devies. Dit vraagt van de medewerkers het vermogen tot zelfontplooiing én de daadwerkelijke nodige acties om zich verder te ontwikkelen. Employability dus. En dat niet alleen in het licht van de eigen persoon of organisatie, maar vooral vanuit het  uitgangspunt wat de klant / cliënt / zorgvrager nodig heeft.

Zelforganiserende teams

“Het is feit dat wanneer je als organisatie beter wilt presteren en dit van je medewerkers verlangt, deze daar wel klaar voor moeten zijn”, zegt Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn. Een organisatie en kenniscentrum voor arbeidsmarktvraagstukken rond instroom en behoud van personeel bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht en Stedendriehoek/Noord-Veluwe. “De maatschappij roept om persoonlijke, betaalbare en professionele zorg. De traditionele, hiërarchische indeling en werkwijzen gaan dan ook steeds meer over op een democratische manier van samenwerken.” De zorgteams zijn hierbij volgens Wiggers leidend, terwijl de organisatie een faciliterende rol heeft. Zelforganiserende teams dus. Alleen hoe richt je dat samen in? En hoe krijg je iedereen mee in dit proces? En waar begin je? Alleen in bestaande organisaties waar al een bepaalde structuur en cultuur is, of ga je dit ook meteen bij zorgopleidingen zoals ROC’s introduceren?

Strategisch en structureel leren

Het antwoord is volgens Wiggers relatief eenvoudig: overal, want strategisch en structureel leren door medewerkers is de toekomst. Deze visie vond een weerklank bij de HR2020-beweging. Een organisatie die zich richt op een accentverschuiving van personeelsplanning, naar personeelsontwikkeling zodat het menselijk potentieel in de organisatie maximaal wordt benut. HR2020 biedt speciale meerdaagse leergangen hiertoe, waar ook medewerkers van lid instellingen van de WGV Zorg en Welzijn aan deelnamen. Tot twee keer toe. En succesvol.  Wat de aandacht trok van Mayke Bergman, directeur Zorg en Welzijn ROC Twente, die geïnteresseerd bleek in alternatieven waarmee de leeromgeving voor studenten (en hun eigen medewerkers) krachtiger kan worden gemaakt door beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in de sector. Iets waarmee HR2020 bijzonder goed uit de voeten kan. Diverse collega’s HRD, HR- en lijnmanagers en medewerkers vanuit het WGV Zorg en Welzijnswerkveld namen deel aan de leergangen in najaar 2016 en voorjaar 2017.

Anders kijken, denken en doen

“Je haalt mensen als het ware uit hun isolement. Vaak zijn de mensen zo gewend aan vaste werkpatronen, dat ze even moeten wennen aan het idee van ‘anders te kijken, anders te denken, en anders te doen´ zoals HR2020 inzet. Sommigen duiken heel enthousiast in de materie, anderen moeten eerst nog een kleine drempel over, maar daarna is het een feest van herkenning onderling. Want iedereen in de zorgsector loopt tegen herkenbare zaken op. Doordat de groep sámen nadenkt binnen de door HR2020 geschetste landschappen (leren, werk, leiderschap, informatie, zorg en samenleving), pik je samen de hot items eruit. Het willen leren van elkaar en dit samenvoegen tot hanteerbare handvaten, is geweldig om mee te maken”.

Samen  is ook echt samen

De deelnemers kunnen tijdens de leergang per dag door een collega uit de eigen organisatie terzijde worden gestaan, zodat ze een eigen groep om zich heen behouden in hun eigen organisatie die dezelfde richting uitkijkt. Er wordt gewerkt met digitale leermiddelen en een digitale leeromgeving, concrete modellen en hulpmiddelen. En dat is volgens Wiggers de broodnodige voorwaartse beweging in de zorgsector. En iets wat past bij de leerweg zorg en welzijn van de aangesloten ROC’s, aldus Mayke Bergman, directeur Zorg en Welzijn ROC Twente. Zij kwam via een oud-deelnemer in aanraking met de HR2020-leergang en was meteen geïnteresseerd om mee te doen. “Zij zag hierin net zoals wij een doeltreffende manier om een visionaire brug te slaan. Het is zeer vooruitstrevend om als zodanig mee te denken”, meent Wiggers die enthousiast is over de samenwerking. “Het mooie is dat je niet langer praat over, maar mét en het onderling begrip groter wordt.”

Toekomstig personeel

Onderwijsinstellingen zijn zich volgens Wiggers zeker bewust van het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor het toekomstig personeel. Vanuit de praktijk merkt Wiggers dat er een groeiende behoefte is om de combinatie van leren en ontwikkelen, krachtig en strategisch in te zetten, passend bij de strategie van de organisatie en inspelend op externe ontwikkelingen. Toekomstig personeel dat niet achter de kar aanloopt, maar mede beleidsbepalend is, geniet dan ook de voorkeur. “Vaak zijn het mensen op solistische functies die als ambassadeur van het HR2020-gedachtegoed fungeren en het strategisch leren een boost geven binnen de eigen organisatie. Het is wel belangrijk om alles levend te houden; de waan van de dag neemt het ondanks alle goede bedoelingen toch snel weer over. Om dit te ondervangen hebben wij een intervisiegroep opgestart na de eerste leergang. De medewerkers zijn blijvend het belangrijkste binnen deze ontwikkelingen. Zij vormen de ziel, de wind die waait door de organisatie. In je HR-strategie zorg je dat je die wind in de zeilen krijgt.”

Interview gehouden op 30 oktober 2017 door Kitty de Hesse, in gesprek met Jan Wiggers (WGV Zorg & Welzijn)

Jan Wiggers
Jan WiggersBeleidsmedewerker onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn
2017-11-13T15:30:51+00:00